Výbor YCPC

předseda: MUDr. Boris Živný
místopředseda: MUDr. Renáta Živná
hospodář: Martina Bednářová
člen výboru: PaedDr. Věra Jakoubková