Czech O´pen BIC Class Association 

O´pen BIC Class Association, OBCA 

Mezinárodní asociace lodní třídy O´pen BIC

The objective of the O'pen BIC class is to provide an exciting format of dinghy racing for young people. The O'pen Bic Class Association (OBCA) strives to promote and manage O'pen Bic Class competition at an International and Continental level and represent the interest of the owners and their National Associations.
 
Cílem třídy O'pen BIC je poskytnout vzrušující formát závodění na plachetnicích pro mladé lidi. O'pen Bic Class Association (OBCA) podporuje a řídí soutěže třídy O'pen BIC na mezinárodní a kontinentální úrovni a zastupuje zájmy vlastníků a jejich národních asociací.