Czech O´pen BIC Class Association 

Svět O´pen BIC

Lodní třída O´pen BIC má statut ISAF mezinárodní lodní třídy. Je vhodná pro děti a mládež do věku 19 roků. Závody jsou organizovány ve třech věkových kategoriích podle věku závodníků, který dosáhnou v kalendářním roce, ve kterém se závod koná: U13 - do 13 roků, U16 do 16 roků a U19 do 19 roků. 
 
Základní údaje o lodní třídě O´pen BIC (převzato z oficiální internetové stránky ISAF):
 
ISAF Status International
Type Centreboard Boat
No. of Crew 1
Opt Crew Weight 65 kg
National Origins FRA
Hull Material Thermoformed polyethylene
Number of Trapeze n/a
Hull Length 2.75 m
Beam Length 1.14 m
Mainsail Area 4.5 m2
Hull Weight 45 kg