Závodní okruhový jachting

Vytvářet dobré zázemí a podmínky pro závodní okruhový jachting je hlavním posláním YC panCzech o.s. Snažíme se provozovat jachting jako sport v mezinárodním kontextu již od dětského věku. V současné době se věnujeme těmto lodním třídám: 
 

Optimist (dětská přípravná třída)

O´pen BIC (dětská a mládežnická výkonnostní třída, jednoposádkový skif)

29er (dvojposádková mládežnická vysokovýkonnostní třída, dvojposádkový skif)

Flying Dutchman (dvojposádková výkonnostní třída pro dospělé)

Kajutové plachetnice (lodní třídy pro dospělé)